Ahiba IR Lab Dyeing Machine

เครื่องย้อมแล็ป infrared Ahiba Datacolor Ahiba IR Lab Dyeing Machine  เครื่องย้อมสีตัวอย่างระบบ Infrared จาก Datacolor ที่สามารถย้อมสีตัวอย่างได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว สามารถย้อมซ้ำได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ด้วยระบบควบคุมแบบใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิในกระบอกย้อมให้เป็นไปตามต้องการ ทำให้สามารถย้อมสีตัวอย่างได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ลดเวลาในการทำสีตัวตัวอย่างให้กับลูกค้า