DCTOOLS Color Quality Control Pass/Fail

Color Quality Control Software อีกหนึ่งของโปรแกรมควบคุมคุณภาพสีจาก Datacolor ที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยม Datacolor Tools QC ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบถ้วน รองรับการทำงานบนภาษาที่หลากหลาย สามารถควบคุมสีได้ตั้งแต่วัตถุดิบขาเข้า ระหว่างการผลิต จนถึงการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบสินค้า