Introduction to Color

Because Colors Matter ไม่ใช่แค่สีอะไรก็ได้ สีนับเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันในทุกอุตสาหกรรม การเลือกสินค้าทั้งเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ยานพาหนะ ไปจนถึงบ้านที่อยู่อาศัย ของผู้บริโภคจะมีสีเข้ามาเป็นปัจจัย ทางฝ่ายผู้ผลิตนักออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เข้าใจความต้องการตรงจุดนี้เป็นอย่างดีจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้สีที่ถูกต้องอีกทั้งยังต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตด้วย ทาง Color Expert ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า Datacolor ผู้เชี่ยวชาญในเครื่องวัดสีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสีรวมถึงโปรแกรมสำเร็จรูป มีความรู้ความชำนาญทางด้านนี้มากว่า 15 ปียินดีให้คำปรึกษาทั้งทางด้านเทคนิคและการนำเครื่องมือไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Product Hi-Light

Datacolor Spectro 1000

เครื่องวัดสี Datacolor Spectro ตระกูล 1000 series จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะที่ให้ค่าการวัดระหว่างเครื่องต่อเครื่องใกล้เคียงกันมากที่สุด มีประสิทธิภาพสูงมั่นใจได้ทั้งการนำไปใช้เพื่อการออกสูตรสีและการวัดเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการเครื่องวัดสีที่มีคุณภาพสูงและสามารถนำไปใช้ร่วมกันในระดับเครือข่าย เช่น แบรนด์ร้านค้า, โรงงานย้อมผ้า, โรงงานพลาสติก สีทาบ้าน สีพ่นรถยนต์, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องสำอางค์และอื่นๆ สร้างความเชื่อมั่นในการวัดค่าสี มั่นใจได้ว่าเครื่องวัดสีทุกเครื่องที่อยู่ในระบบเครือข่ายจะให้ผลการวัดที่ถูกต้อง สร้างความมั่นใจด้วยการวัดอุณหภูมิชิ้นงานตัวอย่างขณะทำการวัดค่าสี
Top