ข่าวประกาศ

Ringier Plastic สัมภาษณ์ผู้บริหาร Color Expert คุณยุทธนา กล้าดี และผจกภาคเอเซีย Datacolor คุณคงชัช วงษ์รักมิตร เมื่อ 8/8/16

kongchuch_yutthana_web

http://www.industrysourcing.com/article/datacolor-cost-effective-color-management-solutions?email=%5bEMAIL


 

การหยุดผลิตเครื่อง:  CheckII, Check,Mercury,Microflash และประกาศระยะเวลาสำหรับการ support ลูกค้าที่มีเครื่องรุ่นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ Trade in เพื่อเปลี่ยนเป็นเครื่องรุ่น Check3 ได้

check3_upgrade_en