+++Metamerism คือ…+++

การเกิด Metamerism: Metamerism Pair คือการเทียบสีของวัตถุ 2 ชิ้น Standard กับ batch ภายใต้แสงไฟที่กำหนดแสงเดียวกันโดยผู้สังเกตการณ์คนเดียวกันแล้วได้สีเหมือนกัน แต่เมื่อเปลี่ยนแสงไฟที่ใช้เทียบสีเป็นแสงไฟอื่น หรือแสงไฟเดิมแต่เปลี่ยนผู้สังเกตการณ์เป็นคนใหม่แทน ปรากฏว่าสีของชิ้น Standard กับ Batch ที่มองเห็นเปลี่ยนไปในทิศทางที่แตกต่างกัน นั่นคือลักษณะการเกิด Metamerism มีอยู่ 2 ลักษณะคือ เกิดจากแสงไฟ (Illuminant) กับเกิดจากคน (Observer)

+++ทดสอบสายตากันหน่อย+++

color vision test วันนี้ขอเป็นเรื่องเบาๆที่เหมือนจะไม่เบา ในสายงานที่ต้องใช้สายตาในการวิเคราะห์ แยกแยะสีต่างๆให้ถูกต้องนั้น ผู้ปฎิบัติงานควรจะมีสายตาที่ปกติไม่เป็นปัญหาต่อการทำงาน มีวิธีตรวจสอบหลายแบบครับถึงขั้นเป็นมาตรฐานกันเลยทีเดียว ซึ่งบางกรณีอาจต้องออกใบรับรองว่าสามารถปฎิบัติงานได้ สำหรับการตรวจสอบมีดังนี้ครับ