Textiles

ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ – คุณภาพของตัวสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้ตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ – ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดเวลา – มีของเสียมากจนต้องทำสินค้าเพิ่ม – ต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถทำราคาสู้กับคู่แข่ง

AutolabTF Automation Lab Dispenser

เครื่องฉีดผสมสีอัตโนมัติ AutolabTF Automation Lab Dispenser เครื่องฉีดสีแบบไร้สายที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยระบบ Gravimetic Dispensingเหมาะกับสีย้อมทุกประเภท ทุกแบบ พร้อมระบบกวนน้ำสีแบบต่อเนื่องทั้งในขณะหยุดใช้งานและในขณะฉีดน้ำสี ทำให้ไม่เกิดการอุดตันหรือการตกตะกอนของสี มีให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาดตามความต้องการของท่าน ตั้งแต่ขนาด 40 ขวด จนถึง 168 ขวด