Textiles

ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ – คุณภาพของตัวสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้ตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ – ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดเวลา – มีของเสียมากจนต้องทำสินค้าเพิ่ม – ต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถทำราคาสู้กับคู่แข่ง

DC200 Compact Spectrophotometer

เครื่องวัดสีขนาดเล็ก DC200 Datacolor 200 Spectrophotometer เป็นเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะขนาดกระทัดรัดที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีกับชิ้นงานหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะงาน paint & Coating ซึ่งให้ผลการวัดเทียบเคียงได้กับรุ่น Datacolor 110 สามารถนำเครื่องรุ่นนี้เข้ามาทดแทนหรือเพิ่มเติมได้ทันที

DC Check3 Portable Spectrophotometer เครื่องวัดสีแบบพกพา

เครื่องวัดสีแบบพกพา DC Check3 DC Check3 เครื่องวัดสีแบบพกพารุ่นล่าสุดจาก datacolor ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย เพิ่ม function Bluetooth และไฟส่องสว่างดูตัวอย่างก่อนการวัดเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องที่สุด เหมาะกับทุกอุตสาหกรรม Paint, Coatings, Plastics, หรืองานด้าน Textiles

DC45G CT 45/0 Spectrophotometer + Gloss

เครื่องวัดสีแบบพกพา 45/0 พร้อม gloss meter เครื่องวัดสี Datacolor 45G CT Spectrophotometer เหมาะกับกลุ่มงาน supply chain ที่ต้องการควบคุมคุณภาพสี โดยให้ค่าการวัดระหว่างเครื่องใกล้เคียงกันมากที่สุด และเป็นเครื่องวัดสีรุ่นพกพาในระบบ 45/0 ที่ให้ค่า CT (close tolerance) ทั้งสีและค่า gloss