Smart Match ระบบออกสูตรสีที่ดีที่สุด

New Color Matching Techinique   การคำนวณสูตรสีจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นสูตรการคำนวณที่นำมาใช้, การใช้ค่าผลการวัดระดับการสะท้อนในช่วงความยาวคลื่น, การดูดกลีนและการกระเจิงของแสงเป็นต้น ซึ่งเป็นการนำทฤษฏีมาใช้ในการคำนวณ แต่ในความเป็นจริงตัวสีเอง, กระบวนการย้อมและผ้าที่นำมาใช้นั้นใช้ได้กับทฤษฏีในการคำนวณได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งผลที่ได้จากการนำสูตรคำนวณนี้ไปใช้จะได้ผลการย้อมที่ใกล้กับ standard ในครั้งแรกเพียง 30-80% เท่านั้น Datacolor ได้พัฒนาวิธีการคำนวณโดยใช้ชื่อว่า Smart Match ซึ่งเป็นการต่อยอดจากวิธีคำนวณสูตรสีแบบเดิม ตัวซอร์ฟแวร์นี้ใช้หลักการในการแก้ไข, จดจำและเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในสิ่งที่ไม่ตรงกับทางทฤษฏีได้ ได้มีการทดสอบแล้วว่าวิธีการแบบใหม่นี้สามารถช่วยให้อัตราประสบผลสำเร็จในการออกสูตรครั้งแรกได้ใกล้เคียงกับ standard มากกว่า 90% ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ color matching ได้เป็นอย่างดี

Tagged

Introduction to Color

Because Colors Matter ไม่ใช่แค่สีอะไรก็ได้ สีนับเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันในทุกอุตสาหกรรม การเลือกสินค้าทั้งเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ยานพาหนะ ไปจนถึงบ้านที่อยู่อาศัย ของผู้บริโภคจะมีสีเข้ามาเป็นปัจจัย ทางฝ่ายผู้ผลิตนักออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เข้าใจความต้องการตรงจุดนี้เป็นอย่างดีจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้สีที่ถูกต้องอีกทั้งยังต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตด้วย ทาง Color Expert ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า Datacolor ผู้เชี่ยวชาญในเครื่องวัดสีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสีรวมถึงโปรแกรมสำเร็จรูป มีความรู้ความชำนาญทางด้านนี้มากว่า 15 ปียินดีให้คำปรึกษาทั้งทางด้านเทคนิคและการนำเครื่องมือไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Datacolor Process for Textiles Dyeing

textiles dyeing management Datacolor Process โปรแกรมบริหารจัดการผลิตที่สมบูรณ์แบบที่สุด ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดความผิดพลาดในการผลิต บริหารสต็อคสีและสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tagged

DCTOOLS A.I P/F ระบบ Pass/Fail อัจฉริยะ

  A.I. Tolerance ตามปกติแล้วการกำหนดค่า Tolerance จะอยู่ในรูปแบบตัวเลขซึ่งได้ให้กำหนดขอบเขตของสี ซึ่งเริ่มจากการกำหนดตัวเลขขึ้นมาคือค่า DE อันถือเป็นค่าที่ใช้ทั่วไปในการยอมรับค่าสี และเมื่อเพิ่มพารามิเตอร์ เช่น DL*, Da*, Db*, Dc*, DH* เข้าไปในชุด Tolerance แล้วถือได้ว่าเป็นการกำหนดระดับการยอมรับของตัวชิ้นงาน standard ในรูปทรงรีใน color space ขึ้นมาแล้ว  และชิ้นงาน batches จะถูกนำมาเปรียบเทียบประเมินโดยใช้ค่าที่กำหนดขึ้นมา

Articles

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเครื่องวัดสี   Datacolor TOOLS AI Tolerance Spectrophotometers tips for Optimal Performance case-study-45g-ct-audi 7-dyeing-control-steps Spectro vs Colorimeter datafact008 Color Tolerance Measurement-Method-for-Textile-Fabrics_40 the-digital-route-to-in-car-color-harmony การดูแลรักษา_calibration-tile show-your-true-colors-tha  

Contact us

  Color Expert Co.,Ltd. 206/167 Moo1, Pimonrat, Bangbuathong, Nonthaburi Thailand 11110 Tel: 02-5710663-4 Fax: 02-5710667 email: admin@colorexpert.co.th  

AutolabTF V5 Injector

เครื่อง Dispenser AutolabTF เป็นเครื่องฉีดสีระบบไร้ท่อ (Tube Free) ไม่มีท่อดูดสี ใช้กระบอก Injector ในการฉีดน้ำสี ซึ่งตัวกระบอก Injector สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ทุกชิ้นและเมื่อมีการชำรุดที่ชิ้นส่วนใดก็สามารถเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนนั้นได้

Ahiba QuickDose

ระบบการ Dosing แบบใหม่จาก Ahiba Ahiba QuickDose เครื่องย้อมอินฟราเรด Ahiba IR เป็นที่ยอมรับกันว่าแม่นยำ ใช้งานง่าย และย้อมซ้ำได้ดี ขอนำเสนอระบบ dosing แบบใหม่ Ahiba QuickDose สามารถทำ dosing แยกได้ 3 แคปซูล ซึ่งจะทำให้การทำ dosing ปลอดภัยและง่ายต่อการเติมสารเคมีทั้งในรูปแบบของเหลวและผง ไม่จำเป็นต้องนำกระบอกย้อมออกมาเปิดฝาเพื่อเติมเคมี QuickDose ใช้ได้กับงานย้อมแบบ exhuast กับสี reactive และ acid

Tagged