DC20d Portable Spectrophotometer

เครื่องวัดสีขนาดเล็กแบบพกพา DC20d Datacolor 20D Spectrophotometer เป็นเครื่องวัดสีแบบพกพาขนาดกระทัดรัดที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีกับชิ้นงานหลากหลายรูปแบบทุกสถานที่ และเมื่อใช้งานร่วมกับ Datacolor PAINT 2.0 ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์สำหรับคำนวณสูตรสีที่มีความแม่นยำสูง ก็ยิ่งมั่นใจในประสิทธิภาพ

DC45G CT 45/0 Spectrophotometer + Gloss

เครื่องวัดสีแบบพกพา 45/0 พร้อม gloss meter เครื่องวัดสี Datacolor 45G CT Spectrophotometer เหมาะกับกลุ่มงาน supply chain ที่ต้องการควบคุมคุณภาพสี โดยให้ค่าการวัดระหว่างเครื่องใกล้เคียงกันมากที่สุด และเป็นเครื่องวัดสีรุ่นพกพาในระบบ 45/0 ที่ให้ค่า CT (close tolerance) ทั้งสีและค่า gloss