+++Metamerism คือ…+++

การเกิด Metamerism: Metamerism Pair คือการเทียบสีของวัตถุ 2 ชิ้น Standard กับ batch ภายใต้แสงไฟที่กำหนดแสงเดียวกันโดยผู้สังเกตการณ์คนเดียวกันแล้วได้สีเหมือนกัน แต่เมื่อเปลี่ยนแสงไฟที่ใช้เทียบสีเป็นแสงไฟอื่น หรือแสงไฟเดิมแต่เปลี่ยนผู้สังเกตการณ์เป็นคนใหม่แทน ปรากฏว่าสีของชิ้น Standard กับ Batch ที่มองเห็นเปลี่ยนไปในทิศทางที่แตกต่างกัน นั่นคือลักษณะการเกิด Metamerism มีอยู่ 2 ลักษณะคือ เกิดจากแสงไฟ (Illuminant) กับเกิดจากคน (Observer)

+++ทดสอบสายตากันหน่อย+++

color vision test วันนี้ขอเป็นเรื่องเบาๆที่เหมือนจะไม่เบา ในสายงานที่ต้องใช้สายตาในการวิเคราะห์ แยกแยะสีต่างๆให้ถูกต้องนั้น ผู้ปฎิบัติงานควรจะมีสายตาที่ปกติไม่เป็นปัญหาต่อการทำงาน มีวิธีตรวจสอบหลายแบบครับถึงขั้นเป็นมาตรฐานกันเลยทีเดียว ซึ่งบางกรณีอาจต้องออกใบรับรองว่าสามารถปฎิบัติงานได้ สำหรับการตรวจสอบมีดังนี้ครับ

Smart Match ระบบออกสูตรสีที่ดีที่สุด

New Color Matching Techinique   การคำนวณสูตรสีจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นสูตรการคำนวณที่นำมาใช้, การใช้ค่าผลการวัดระดับการสะท้อนในช่วงความยาวคลื่น, การดูดกลีนและการกระเจิงของแสงเป็นต้น ซึ่งเป็นการนำทฤษฏีมาใช้ในการคำนวณ แต่ในความเป็นจริงตัวสีเอง, กระบวนการย้อมและผ้าที่นำมาใช้นั้นใช้ได้กับทฤษฏีในการคำนวณได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งผลที่ได้จากการนำสูตรคำนวณนี้ไปใช้จะได้ผลการย้อมที่ใกล้กับ standard ในครั้งแรกเพียง 30-80% เท่านั้น Datacolor ได้พัฒนาวิธีการคำนวณโดยใช้ชื่อว่า Smart Match ซึ่งเป็นการต่อยอดจากวิธีคำนวณสูตรสีแบบเดิม ตัวซอร์ฟแวร์นี้ใช้หลักการในการแก้ไข, จดจำและเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในสิ่งที่ไม่ตรงกับทางทฤษฏีได้ ได้มีการทดสอบแล้วว่าวิธีการแบบใหม่นี้สามารถช่วยให้อัตราประสบผลสำเร็จในการออกสูตรครั้งแรกได้ใกล้เคียงกับ standard มากกว่า 90% ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ color matching ได้เป็นอย่างดี

Tagged

Articles

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเครื่องวัดสี   Datacolor TOOLS AI Tolerance Spectrophotometers tips for Optimal Performance case-study-45g-ct-audi 7-dyeing-control-steps Spectro vs Colorimeter datafact008 Color Tolerance Measurement-Method-for-Textile-Fabrics_40 the-digital-route-to-in-car-color-harmony การดูแลรักษา_calibration-tile show-your-true-colors-tha