DC Match Pigment Color Formula

โปรแกรมคำนวณสูตรสีสำหรับ paint, plastic, ink DC Match Pigment Color Formula Expert color matching and formulation capabilities for materials colored with pigments ปัญหาในการใช้เวลานานในการทำ Color Matching จะหมดไป ด้วยโปรแกรม Datacolor MATCH-PIGMENT™ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณออกสูตรสีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตดียิ่งขึ้น

DC20d Portable Spectrophotometer

เครื่องวัดสีขนาดเล็กแบบพกพา DC20d Datacolor 20D Spectrophotometer เป็นเครื่องวัดสีแบบพกพาขนาดกระทัดรัดที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีกับชิ้นงานหลากหลายรูปแบบทุกสถานที่ และเมื่อใช้งานร่วมกับ Datacolor PAINT 2.0 ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์สำหรับคำนวณสูตรสีที่มีความแม่นยำสูง ก็ยิ่งมั่นใจในประสิทธิภาพ