งานสัมนา TCS 20Feb2020

ผู้จัดงานขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งใจ และพบกันใหม่โอกาสหน้า ท่านสามารถ download ไฟล์ประกอบการสัมนาได้ ที่นี่

Tagged

งานสัมนา PCS 30May2019

ดาวน์โหลดไฟล์ งานสัมนาเรื่อง ความสำคัญของการคำนวณสูตรสีและการชั่ง ตวง วัด ในอุตสาหกรรมพลาสติก

2017 TCS Seminar#1 คัลเลอร์แมชชิ่งระบบใหม่ล่าสุด สำหรับอุตสาหกรรม Textile Printing

วีดีโองานสัมนาช่วงที่ 1 วีดีโองานสัมนาช่วงที่ 2