DC45G CT 45/0 Spectrophotometer + Gloss

เครื่องวัดสีแบบพกพา 45/0 พร้อม gloss meter เครื่องวัดสี Datacolor 45G CT Spectrophotometer เหมาะกับกลุ่มงาน supply chain ที่ต้องการควบคุมคุณภาพสี โดยให้ค่าการวัดระหว่างเครื่องใกล้เคียงกันมากที่สุด และเป็นเครื่องวัดสีรุ่นพกพาในระบบ 45/0 ที่ให้ค่า CT (close tolerance) ทั้งสีและค่า gloss