งานสัมนา TCS 20Feb2020

ผู้จัดงานขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งใจ และพบกันใหม่โอกาสหน้า ท่านสามารถ download ไฟล์ประกอบการสัมนาได้ ที่นี่